Hem

von Schwerin

 

Släkten von Schwerin går tillbaka ända till 1178 och härstammar från Pommern i nuvarande Tyskland. En av de tidigaste introduktionerna av ätten i Sverige skedde i och med giftermålet mellan Albrekt av Mecklenburg och Rikardis von Schwerin år 1359. Albrekt var mellan 1364 till 1389 kung av Sverige. Släkten blev adlig i Sverige först 1720 och då som friherrlig. Den friherrliga grenen av släkten dog ut men återupprättades 1800. Ur den friherrliga grenen av ätten så bildades den grevliga grenen 1766 och bekräftas av grevebrevet från Konung Gustav III. Den grevliga ätten finns fortfarande kvar bosatta i bl.a Stockholm, Tystberga, Göteborg samt Tyresö.

Carl och Ia von Schwerin

 

Carl och Ia von Schwerin har efter att ha varit bosatta i Skåne under en längre tid flyttat uppåt till Sörmland där de numera bor i Tystberga utanför Nyköping.

 

Petra, Emilia och Maximilian von Schwerin samt Daniel Sundström

 

Petra och Daniel bor i Spånga sedan några år tillbaka och har tillsammans barnen Emilia och Maximilian.

Christoffer von Schwerin

 

Christoffer bor i Stockholm men arbetar i Uppsala på Läkemedelsverket