Om

von Schwerin

 

Släkten von Schwerin går tillbaka ända till 1178 och härstammar från Pommern i nuvarande Tyskland. En av de tidigaste introduktionerna av ätten i Sverige skedde i och med giftermålet mellan Albrekt av Mecklenburg och Rikardis von Schwerin år 1359. Albrekt var mellan 1364 till 1389 kung av Sverige. Släkten blev adlig i Sverige först 1720 och då som friherrlig. Den friherrliga grenen av släkten dog ut men återupprättades 1800. Ur den friherrliga grenen av ätten så bildades den grevliga grenen 1766 och bekräftas av grevebrevet från Konung Gustav III. Den grevliga ätten finns fortfarande kvar bosatta i bl.a Stockholm, Tystberga, Göteborg samt Tyresö.

Kända personligheter

 

Förutom Albrekt av Mecklenburg har ätterna von Schwerin haft en del minnesvärda personligheter såsom Wilhelm von Schwerin från Johan Ludvig Runebergs nationalepos Fänrik Ståls sägner. En annan minnesvärd person var Ulrich Wilhelm von Schwerin von Schwanenfeld som under 2:a världskriget motarbetade Adolf Hitler men som efter ett misslyckat attentat den 20 juli 1944 hängdes vid Plötzenseefängelset i Berlin den 21a augusti 1944.

 

Schwerin

 

Släkten von Schwerin härstammar från Tyskland och namnet kommer från staden Schwerin som är delstatshuvudstaden i nuvarande tyska Mecklenburg-Vorpommern och dåvarande storhertigdömet Mecklenburg-Schwerin i tyska kejsardömet. Schwerins vänort är Växjö.

Grevliga ätten von Schwerins släktvapen

Storhertigdömet Mecklenburg-Schwerins vapen

Staden Schwerins slott