Christoffer & Per

Christoffer arbetar för närvarande på Pfizer som Regulatory affairs manager där han bland annat hanterar hela Pfizers onkologiska portfölj. Utöver den onkologiska portföljen har Christoffer även hand om ytterligare produkter, arbetar med projekt på europeisk nivå samt med kvalitetssystemprojekt. Lustigt nog blir det till att följa sin mor i fotspåren då Ia arbetade på Pharmacia som nu är en integrerad del av Pfizer.

Tidigare har Christoffer arbetat på Läkemedelsverket som Regulatorisk ärendekoordinator och medlem av europeiska Variations regulation working party under CMDh. Arbetet innebar en kontakt med företag världen över samt med systermyndigheter inom främst EU för att diskutera ärenden och policy kring hur myndigheter ska tolka lagstiftningen. Christoffer har även jobbat som konsult inom regulatory affairs och team lead inom farmakovigilans på Sofus där han utöver regulatoriskt arbete även ledde gruppens arbete inom farmakovigilans. Efter examen från Karolinska institutet började han arbeta på Roche Diagnostics GmbH i Penzberg, Tyskland där en 4 månaders lång praktikperiod öppnade dörrar och ledde till en anställning och därmed även en flytt till Tyskland. Efter 4 år på Roche som praktikant, laboratorieingenjör och doktorand  beslutade han sig för att sadla om och flyttade hem till Sverige igen.

Christoffer utförde sin gymnasieutbildning på den Naturvetenskapliga linjen på Åva gymnasium i Täby där han läste ett utökat program med extra studier i tyska. Christoffer gjorde sin grundutbildning och tog sin magisterexamen i Biomedicin vid Karolinska Institutet. Under utbildningens gång har han studerat vid Universitetet i Leiden i Nederländerna samt vid University of Iowa i USA. Examensarbetet utfördes vid Institutet för Miljömedicin där en toxikologisk studie utfördes som analyserade effekterna av kemikalierna PFOS och PFOA. Efter några års arbete i Tyskland på Roche fortsatte studierna med ett drygt års studier inom farmaci för att kunna ta ut en receptarieexamen.

Christoffer bor ihop med Per som är uppvuxen i Dalarna på en bondgård längs med Dalälvens strand (där han aldrig badade). Efter studier på bankskolan i Linköping har Per hela tiden jobbat med olika roller inom bankväsendet. Idag jobbar Per på SEB där han efter många år som handläggare inom pension och försäkring gått vidare till en tjänst som koordinator av ärendehanteringssystemen.

Christoffer och Per trivs med lugna kvällar framför TVn, en god middag på restaurang och umgås med vänner. Christoffer spelar även datorspel, gitarr och piano som tidsfördriv. Ett stort intresse för båda är resor då de gärna åker iväg både på kortare och längre resor.